Rozeznanie rynku – szkolenie „Laboratorium mikrobiologiczne”

04.02.2019Anna Różak


Rozeznanie rynku – szkolenie „Systemy rezerwacyjne w turystyce”

04.02.2019Anna Różak


Odpowiedzi na pytania wykonawców

11.06.2018Anna Różak

Plik do pobrania: 1.2


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

05.06.2018Anna Różak

Plik do pobrania: Siwz + załączniki