Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1) rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni w formie pisemnej wyrażają wolę uczestnictwa w lekcjach religii i etyki. Uczeń może brać udział w lekcjach religii lub etyki lub w lekcjach religii i lekcjach etyki. Wzory oświadczeń w załączeniu.

Kalendarz roku szkolnego 2018-2019-2

Info dotyczące dostępu do dziennika elektronicznego- RODZIC

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w ZSCh – Pobierz plik

Religia (uczeń niepełnoletni) – Pobierz plik

Etyka (uczeń niepełnoletni) – Pobierz plik

świadczenie dobry strat 300+ i  wychowawcze 500+ ulotka

”Bydgoska Rodzina 3+” Pobierz plik

Formy pomocy materialnej – Pobierz plik