technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia sztuki lub fizyka, matematyka

– języki: angielski, niemiecki

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego (m.in. Adobe InDesign, CorelDraw). Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.
- inne informacje w zakładce – technik grafiki i poligrafii cyfrowej – opis