GIODO/UODO

KONKURS !!!

Serdecznie zapraszamy uczestników VII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, do udziału w dwóch konkursach.

1.      Konkurs na najlepsze opowiadanie pt. „Jak ja/moja rodzina chronimy dane osobowe” jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych objętych Programem „Twoje dane – Twoja sprawa”. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez napisanie opowiadania, które przedstawia sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci, młodzież lub ich rodziny, opisujące sposoby na ochronę danych osobowych, tak aby zapewnić naszym danym maksymalne bezpieczeństwo.

2.      Konkurs dla placówek objętych VII edycją Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” na najlepszą inicjatywę edukacyjną. Celem Konkursu jest promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu są najciekawsze inicjatywy edukacyjne podjęte przez Uczestników Programu oraz Partnerów metodycznych w ramach realizacji VII edycji Programu.

Udział w konkursach jest dobrowolny i bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie prac konkursowych do dnia 18 maja 2017 roku na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Budynek Intraco), jak również w formie elektronicznej na adres e-mail: giododzieciom@giodo.gov.pl Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie do Warszawy na seminarium podsumowujące Program, podczas którego wręczone zostaną nagrody, a także pamiątkowe dyplomy.

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami określonymi w Regulaminach konkursu pod adresem http://giodo.gov.pl/1520272/j/pl/

 


 

Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, uczniowie klas poligraficznych przygotowali ciekawe materiały graficzne w formie plakatów, animacji komputerowych oraz ulotek, promujących bezpieczne zachowania w sieci.

Tego dnia  na szkolnym „TV korytarz” odbył sie również premierowy pokaz filmu Szymona Dudzińskiego i jego ekipy filmowej z klasy 3 Pb, pod tytułem.” Nieznajomy”. Film cieszył się dużym zainteresowaniem oraz wzbudził sporą dawkę emocji.

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=KmtDnmpC_zI

Prace graficzne uczniów z klasy 3Pb i 3 Pa

Banner MM

Zrzut ekranu 2017-02-21 o 19.58.54

W dniu 27.01.2017 w naszej szkole, odbył się konkurs wiedzy na temat ochrony danych osobowych.
Celem konkursu, ogłoszonego pod hasłem „Chroń swoje dane”, było popularyzowanie wiedzy, dotyczącej ochrony prywatności, danych osobowych oraz pogłębienie wiedzy z tego zakresu wśród młodzieży szkolnej.

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem w internecie. Biorący udział w rywalizacji wykazali się bardzo obszerną wiedzą.

Wyniki konkursu „Chroń swoje dane”

I miejsce Mateusz Czapliński z klasy 2T

II miejsce Remigiusz Brzeziński  klsa 4P

III miejsce Szymon Grosskreutz klasa 1P

Dziękujemy wszystkim zgłoszonym do konkursu i gratulujemy zwycięzcom!

DSC_0003

DSC_0006

 

 

W związku z obchodami Dnia Ochrony Danych osobowych jako uczestnicy VII edycji programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” otrzymaliśmy list od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Treść listu w załączniku List od GIODO

 


 

Program edukacyjny „Twoje dane-twoja sprawa”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.”

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemicznych w roku szkolnym 2016/2017 przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.” Jest to przedsięwzięcie realizowane pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od 2009 roku przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Szkolnym koordynatorem programu jest: p. Anna Różak.

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Jednym z jego etapów jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół w pakiety edukacyjne zawierające m.in. materiały informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji Programu, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych  i otwartych postaw wśród uczniów i uczennic.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach, zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych m.in. na lekcji wychowawczej, historii, języku angielskim, zajęciach komputerowych oraz aktywne uczestnictwo uczniów i nauczycieli w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Cele Programu zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Przez cały rok szkolny uczniowie i nauczyciele podejmować będą różnego typu działania, przez które realizować będą wymienione wyżej cele projektu.

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakładce: Edukacja lub GIODO dzieciom.

Link do strony internetowej GIODO: http://www.giodo.gov.pl/

Zrzut ekranu 2017-02-21 o 20.08.40