Porozumienie z „ProNaturą” – podpisane

Porozumienie z „ProNaturą” – podpisane

21.03.2017Anna Różak

W dniu 21 marca 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów „ProNatura”a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy. Zawarte porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska i technik analityk.

więcej
Porozumienie o współpracy z OLPP

Porozumienie o współpracy z OLPP

21.10.2013admin

W dniu 14 marca 2011 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach porozumienia poszerzona zostanie współpraca pomiędzy Laboratorium na terenie Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, a Zespołem Szkół […]

więcej
Współpraca z Remondis podpisana.

Współpraca z Remondis podpisana.

21.10.2013admin

REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw sektora gospodarki recyklingowej w Bydgoszczy. Firma działa na rynku już od wielu lat. Trwająca współpraca naszej szkoły z REMONDIS sprzyja szeroko rozumianej edukacji ekologicznej młodzieży poprzez organizowanie prelekcji na temat ochrony środowiska oraz konkursów promujących ekologiczne postawy uczniów. Dzięki organizowanym wycieczkom na teren przedsiębiorstwa uczniowie […]

więcej
Porozumienie z UTP

Porozumienie z UTP

21.10.2013admin

W dniu 16 lutego 2011 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy.

więcej