Porozumienie o współpracy z OLPP

Porozumienie o współpracy z OLPP

21.10.2013admin

W dniu 14 marca 2011 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Bydgoszczy.

W ramach porozumienia poszerzona zostanie współpraca pomiędzy Laboratorium na terenie Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza, w szczególności z Technikum Chemicznym i Technikum Ochrony Środowiska. W ramach współpracy realizowane będą szkolenia uczniów i nauczycieli przez pracowników laboratorium paliw płynnych oraz laboratorium ochrony środowiska. Porozumienie zakłada również realizację praktyk zawodowych uczniów szkoły Łukasiewicza. 

3

4


powrót do poprzedniej strony