Rada Rodziców

1. Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Chemicznych w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca: Bożena Strychalska

Prezydium RR: Krzysztof Zalewski, Arleta Włodarska, Jerzy Królczyk, Ireneusz Witkowski, Magdalena Usowska, Joanna Górska

2. Konto bankowe:

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Bank PeKaO S.A.  36 1240 1183 1111 0010 7689 7884 

3. Terminy zebrań Rady Rodziców :

13 września 2017 spotkanie Prezydium Rady Rodziców, godz.17.40

18 października 2017 zebranie sprawozdawczo-wyborcze, godz.17.00

Notatka ze spotkania w dniu 18.10.2017

10 stycznia 2018 zebranie podsumowujące I półrocze, godz.17.00

16 maja 2018 zebranie – sprawy bieżące, godz.17.00

 

4. Spotkania z Prezydium Rady Rodziców – wg potrzeb.