Rada Rodziców

1. Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Chemicznych w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący: Elżbieta Kwaśniewska

Prezydium RR:  Strychalska Bożena, Wojciech Stąpór, Anna Wantowska, Ireneusz Witkowski, Arleta Włodarska, Krzysztof Zalewski

2. Konto bankowe: Bank Pocztowy SA

41 1320 1117 2047 2478 3000 0001

3. Terminy zebrań Rady Rodziców :

26 października 2016r,  godz.17.00   zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Sprawozdanie z zebrania Notatka RR 26.10.16

4 stycznia 2017r, godz.17.00

15 marca 2017r,   godz.17.00

Sprawozdanie z zebrania  Notatka RR 15.03.17

15 maja 2017r, godz.17.00

7 czerwca 2017r, godz.17.00

4. Regulamin Rady Rodziców – Pobierz plik

5. Spotkania Prezydium Rady Rodziców – wg potrzeb