Branżowa szkoła I stopnia

Zawód: drukarz

Drukarz to specjalista, który zajmuje się prowadzeniem procesów drukowania na maszynach drukujących. Do jego obowiązków należy m.in. przygotowanie maszyn i materiałów do procesu drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa maszyn drukujących a także kontrola i ocena jakości produktów poligraficznych. Zawód drukarz jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów procesów drukowania w branży poligraficznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie drukarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• sporządzania form drukowych,
• drukowania nakładu z form drukowych,
• przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania,
Przeciwwskazania:
• niska wydolność fizyczna,
• wady wzroku wymagające korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby oczu,
• niedosłuch,
• zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
• płaskostopie,
• uczulenia alergiczne,
• przewlekłe choroby skóry rąk,
• choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego (ograniczenia sprawności ruchowej kończyn), oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), krwiotwórczego,
• choroby nerek i wątroby,
• cukrzyca,
• reumatyzm.

Powiązania zawodu drukarz z innymi zawodami.

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu drukarz wyodrębniona została kwalifikacja AU .17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania.

Zawód: introligator

Zawód introligator pozwala uzyskać wiedzę na temat obróbki introligatorskiej i wykończającej produkty poligraficzne. Introligator to specjalista, który przygotowuje maszynowo i ręcznie wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klasery, opakowania, ozdobne futerały, a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne introligatorskie urządzenia i linie potokowe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie introligator powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich;
• realizowania procesów wykonywania druków luźnych;
• realizowania procesów wykonywania opraw.
Przeciwwskazania:
• niska wydolność fizyczna,
• płaskostopie, leworęczność,
• uczulenia alergiczne,
• nadmierna potliwość,
• choroby skóry,
• wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw,
• zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
• ograniczenia sprawności ruchowej rąk i palców,
• zaburzenia zmysłu dotyku.

Powiązania zawodu introligator z innymi zawodami. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum: dla zawodu introligator wyodrębniona została kwalifikacja AU .16. (Realizacja procesów introligatorskich), która stanowi podbudowę kształcenia także w zawodzie technik procesów introligatorskich. Technik procesów introligatorskich stanowiący nadbudowę zawodu introligator ma wspólną kwalifikację AU .16. i rozszerzony jest o kwalifikację AU .43. Kwalifikacja ta z kolei jest wspólna dla zawodu technik procesów drukowania.

 

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek zawodowych, targów branżowych, wystaw, konferencji, szkoleń i seminariów, w których uczniowie chętnie uczestniczą.