Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania – klasa zamawiana przez pracodawców

Sylwetka absolwenta

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie powielania materiałów. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji.

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania form drukowych,
 • przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania,
 • drukowanie nakładu technikami analogowymi oraz cyfrowymi,
 • drukowania z form drukowych,
 • planowania poligraficznych procesów produkcyjnych,
 • kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej,
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Kwalifikacje w zawodzie technik procesów drukowania

• A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych,

• A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

Absolwent technikum w zawodzie technik procesów drukowania może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji

• A.14. Realizacja procesów introligatorskich.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • matematyka,
 • język angielski.

Gdzie znajdzie pracę technik procesów drukowania?

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów drukowania, a zdany egzamin dojrzałości to szansa na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwent może znaleźć pracę w drukarniach i zakładach poligraficznych, przy kontroli jakości produkcji, w odrębnych zakładach prowadzących usługi poligraficzne, biurach obsługi klienta, agencjach reklamy, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Predyspozycje

Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:

 • wytrzymałością fizyczną,
 • podzielnością i koncentracją uwagi,
 • zręcznością,
 • wrażliwością estetyczną,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • dobrą sprawnością ruchową,
 • dobrym wzrokiem i słuchem,
 • spostrzegawczością i opanowaniem,
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością,
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji.

Warsztaty…

warsztaty1 warsztaty2

W muzeum…

w muzeum1 w muzeum2 w muzeum3

 

W drukarni…

w drukarni1 drukarnia4 drukarnia5w drukarni2 w drukarni3 w drukarni6

Targi Poligraficzne w Poznaniu…

Targi Poligraf w Poznaniu1 Targi Poligraficzne w Poznaniu2

 

Na wycieczce…

na wycieczce1 na wycieczce2 na wycieczce3

Prace konkursowe naszych uczniów…

Konkurs_PGNIG_1 Konkurs_PGNiG_2