Konto Rady Rodziców

Nr konta:  41 1320 1117 2047 2478 3000 0001

Uwaga…Z dniem 31 grudnia 2017 dotychczasowy rachunek bankowy RR

Bank Pocztowy SA 41 1320 1117 2047 2478 3000 0001 zostanie zamknięty.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Bank PeKaO S.A.  36 1240 1183 1111 0010 7689 7884 

Odbiorca: Rada Rodziców Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza

Adres: ul. I. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza .