Konto Rady Rodziców

Nr konta:  41 1320 1117 2047 2478 3000 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza

Adres: ul. I. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza .