Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1) rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni w formie pisemnej wyrażają wolę uczestnictwa w lekcjach religii i etyki. Uczeń może brać udział w lekcjach religii lub etyki lub w lekcjach religii i lekcjach etyki. Wzory oświadczeń w załączeniu.

Aktualności sierpień 2017

W dniach 28-29.08.2017 odbędą się w szkole egzaminy poprawkowe z przdmiotów. Początek egzaminu godz. 8:00.

Szczegółowy harmonogram dostepny w szkole.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w ZSCh – Pobierz plik (NOWE z dn. 9 Luty 2016!!!)

RELIGIA (uczeń pełnoletni) – POBIERZ PLIK

Etyka (uczeń pełnoletni) – POBIERZ PLIK

Formy pomocy materialnej 2016/2017 - Pobierz plik

Wniosek wyprawki szkolnej 2016 – Pobierz plik

Zgody na wyjścia:

Wycieczka: POBIERZ

Sport: POBIERZ