Technik Obsługi Turystycznej

Technikum Obsługi Turystycznej powstało w 2009 r. w związku z dużym zapotrzebowaniem rynku na wykwalifikowanych pracowników sektora turystyki. Przed absolwentami tego kierunku istnieją szerokie perspektywy zawodowe.

1

Możliwości pracy absolwentów Technikum Obsługi Turystycznej
- biura podróży
- agencje turystyczne
- hotele, restauracje, agroturystyka
- domy wczasowe
- punkty informacji turystycznej
- urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
- biura organizatorów kongresów i konferencji
- lotniska
- własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

2

Umiejętności nabywane przez absolwenta Technikum  Obsługi Turystycznej
- przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; 
- udziela informacji turystycznej; 
- obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; 
- obsługuje konferencje, kongresy;
- prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
- realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych; 
- prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

 

Przedmioty zawodowe realizowane w technikum obsługi turystycznej
- Podstawy turystyki 
- Podstawy działalności gospodarczej w turystyce 
- Marketing usług turystycznych 
- Geografia turystyczna 
- Organizacja imprez i usług turystycznych 
- Język obcy w turystyce 
- Obsługa turystyczna 
- Informacja turystyczna 
- Obsługa informatyczna w turystyce 
- Praktyki zawodowe

Przedmioty ogólne realizowane w zakresie rozszerzonym
- Język angielski
- geografia

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik obsługi turystycznej
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.13. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.14. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

Nauka w Technikum Obsługi Turystycznej to nie tylko siedzenie w klasie.

To wyjazdy na targi turystyczne, poznawanie własnego miasta, regionu i kraju w ciekawej formie, którą przygotowują sami uczniowie.

3 4O gotyku w Toruniu

5Lekcja w Muzeum Okręgowym

6

Na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berline

7

Na zajęciach terenowych

8

W Jaskini Niedźwiedziej

9

 Zajęcia terenowe w Zespole Parkowo – Pałacowym w Ostromecku