technik fotografii i multimediów

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia sztuki lub fizyka, matematyka

- języki: angielski, niemiecki

- uczniowie zapoznają się z osiągnięciami fotografii tradycyjnej i cyfrowej oraz komputerową obróbką zdjęć. Poznają również nowoczesne technologie multimedialne. Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów artystycznych i technicznych. Zajęcia praktyczne realizowane są w potencjalnych miejscach pracy: zakładach fotograficznych, w działach kreatywnych firm, w studiach reklamy, redakcjach gazet, telewizji, specjalistycznych laboratoriach

– inne informacje w zakładce - Technik fotografii i multimediów – Opis