Terminy spotkań z nauczycielami

Terminy spotkań z nauczycielami:

21  września 2016r. zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

23 listopada 2016r. zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

18 stycznia 2017r. zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

15 marca 2017r. zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

26 kwietnia 2017r. zebrania z rodzicami uczniów klas  I-III

16 maja 2017 r. zebrania z rodzicami uczniów klas I – II

Powyższe terminy mogą ulec zmianie – prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły.

Przed zebraniami na stronie internetowej szkoły będzie zamieszczana informacja o godzinie spotkań i salach, w których one się odbędą.