Terminy spotkań z nauczycielami

Terminy spotkań z nauczycielami:

13  września 2017 zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas,  

22 listopada 2017 zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

17 stycznia 2018 zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

21 marca 2018 zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

25 kwietnia 2018 zebrania z rodzicami uczniów klas I-III,

23 maja 2018 zebrania z rodzicami uczniów klas I-II.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie – prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły.

Przed zebraniami na stronie internetowej szkoły będzie zamieszczana informacja o godzinie spotkań i salach, w których one się odbędą.