Informacje ogólne

Zapraszamy Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Chemicznych do aktywności związanej z powołaniem Stowarzyszenia, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Chemicznych oraz społeczności lokalnej, w tym:

– wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
– pozyskiwanie środków służących działalności edukacyjnej młodzieży,
– aktywizowanie i inspirowanie młodzieży na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
– podniesienie prestiżu i promocja szkoły w środowisku poprzez popularyzację działań i osiągnięć.

Zespół roboczy do spraw powołania Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków „Chemik” przygotował ankietę celem pozyskania informacji zwrotnej od osób zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia. W celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć na zamieszczony poniżej link: http://goo.gl/forms/9fjqWuE4kK

Dla ułatwienia kontaktu podajemy dodatkowo adres: absolwenci@zsc.bydgoszcz.pl

Konto bankowe Stowarzyszenia – mBank S.A.  63114020040000310276231221