Plan zajęć KKZ

Plan zajęć od  wrzesień 2018 – PLAN