Technik Ochrony Środowiska

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TWÓJ ZAWÓD!!!

Zastanawiasz się czy warto? Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- inżynierów ochrony środowiska. Absolwenci Technikum są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe. Mogą nawet zarabiać na studiowaniu, ponieważ z roku na rok rośnie liczba tzw. kierunków zamawianych związanych z ochroną środowiska. Wystarczy studiować, aby mieć w kieszeni 1000 zł miesięcznie. 

Nadal się zastanawiasz? Technikum Ochrony Środowiska oferuje ci naukę w szkole, która uzyskała wysokie noty w ogólnopolskim rankingu. Zdawalność egzaminów – 90-100%

Opracowany w szkole program nauczania pozwala na przygotowanie do wymarzonych studiów oraz wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, a także ze względu na wyniki zdawalności egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego ustalono, że przedmiotami rozszerzonymi od r. szk. 2013/14 będą język angielski i biologia

Czym zajmuje się technik ochrony środowiska? 
W szczególności: określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka na podstawie przeprowadzanych badań technologicznych. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby.

Program Technikum Ochrony Środowiska adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach  przyrodniczych. Nauka trwa 4 lata. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkolne laboratorium oraz Baza Edukacji Ekologicznej działająca na terenie szkoły, pozwalają na samodzielne prowadzenie badań. Miesięczna praktyka w firmach i zakładach pracy umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zawodowym. To co daje przewagę naszym absolwentom nad młodzieżą kończącą licea ogólnokształcące to właśnie umiejętności praktyczne, uzupełniające ten sam co w liceum program teoretyczny z biologii (rozszerzenie) i chemii.

Przyjdź do Naszej Szkoły a zobaczysz że:

UCZYMY AKTYWNIE W SZKOLE I W TERENIE!!!

1

 

BADAMY ŚRODOWISKO!!!

2

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ!!!

3

 

WYJEŻDŻAMY!!!

4

 

KOCHAMY!!!

5

 

PRACUJEMY W LABORATORIUM!!!

6

 

PROWADZIMY DOŚWIADCZENIA I PROJEKTY!!!

7

Zagadnienia objęte planem nauczania to między innymi:

 • biologia
 • biologia i ekologia
 • ochrona powietrza
 • gospodarowanie odpadami
 • ochrona gleb
 • ochrona wód
 • użytkowanie komputerów
 • prawo i ekonomika w ochronie środowiska
 • monitoring środowiska

Technik ochrony środowiska – ma możliwości zatrudnienia w:

 • organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska albo oddziały terenowe
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.
 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych
 • pracowniach biur projektowych

sprawdź- www.google.pl – oferty pracy ochrona środowiska

Predyspozycje zawodowe:

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • sprawność fizyczna
 • podzielność uwagi, zdolność koncentracji
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
 • komunikatywność

ZAPRASZAMY!!!!!

8