TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW


00

Fotografia  i multimedia są wykorzystywane niemal we wszystkich obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej.  Powszechna dostępność, sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych, przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem danych i ich prezentacji w formie folderów, fotoksiążek, oraz filmów, jak i publikacji w Internecie.

Kształcenie w zawodzie fototechnik jest szerokoprofilowe,  przygotowuje specjalistów  w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje  internetowe. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej i innych.

Opis zawodu:

Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.

Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W Nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć,  projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z  cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, Ilustrator czy Flash. Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz  zasady budowania wizerunku osób i firm.

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

 • AU.23  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AU.28  Realizacja projektów multimedialnych

a oto wymagania dla kandydata na fototechnika:

 • dobra ostrość wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw,
 • uzdolnienia techniczne i manualne,
 • wskazana dobra umiejętność obsługi komputera
 • cierpliwość, systematyczność, dokładność,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • gotowość samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauka języków obcych).

i przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające pracę w tym zawodzie:

 • skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych,
 • brak widzenia obuocznego, daltonizm,
 • choroby układu oddechowego i nerwowego,
 • kalectwo uniemożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych,
 • zaburzenia równowagi i orientacji związane z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy fotografii
 2. Techniki fotograficzne
 3. Procesy fotograficzne
 4. Urządzenia fototechniczne
 5. Usługi fotograficzne
 6. Podstawy kompozycji obrazu
 7. Technika cyfrowa
 8. Pracownia technik fotograficznych
 9. Język angielski zawodowy
 10. Techniki multimedialne
 11. Technologie internetowe
 12. Zarządzanie kolorem
 13. Pracownia technik multimedialnych
 14. Praktyka zawodowa

Rozszerzenia przedmiotowe:

 • historia sztuki
 • matematyka

Przyszłe miejsca pracy  to:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe.
 • agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych.
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
 • obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW,
 • fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
 • ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
 • technik fotografii i multimediów  może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i szerokopojętych multimediów

A poza lekcjami…

Uczniowie biorą udział w konkursach fotograficznych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim gdzie osiągają znaczące sukcesy.

Dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania fotograficzne oraz filmowe:

 • multimedia w reklamie,
 • multimedia w realizacji telewizyjnej projekt Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • e-kronikarze czyli szkolna telewizja i galeria fotograficzna.

W ramach projektu Erazmus + grupa młodzieży wyjeżdża co roku na dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii.

Nasz technikum współpracuje z Muzeum Fotografii przy WSG, Studiem Fotograficznym GRAF – FOTO oraz Młodzieżowym Domem Kultury nr 5.

Nauka zawodu to nie tylko szkoła. Uczniowie uczestniczą w plenerach,  wystawach i warsztatach fotograficznych oraz projektach  międzynarodowych. Organizowane są wycieczki do ośrodka telewizyjnego w Bydgoszczy i Polskiego Radia PiK. Corocznie młodzież uczestniczy w  Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych  Camerimage i Targach Foto-Video.

Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie

01 03 04 05

Uczniowie technikum fotochemicznego biorą udział w konkursach miejskich i ogólnopolskich oraz projektach i warsztatach…

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

…co roku biorą udział w Festiwalu „Camerimage”…

18 19 20 21

…wyjeżdżają na plenery fotograficzne…

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

…uczestniczą w targach fotograficznych w Łodzi

32 33 34 35 36 37

Projekty realizowane na zajęciach praktycznych

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 

Zdjęcia zostały wykonane przez uczniów Technikum fotochemicznego pod kierunkiem nauczycieli zawodu.