Egzamin w kwalifikacjach

Wykaz kwalifikacji obowiązujących dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę przed 2017 rokiem – PLIK

Wykaz dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 - PLIK

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego znajdują się na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   www.cke.edu.pl
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej    www.oke.gda.pl