Praktyczna nauka zawodu

Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę dla uczniów klas III lub/i IV technikum według wcześniej ustalonego harmonogramu. Odbywają się między innymi: w zakładach przemysłowych, usługowych, laboratoriach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, drukarniach, zakładach fotograficznych i innych w zależności od nauczanego zawodu.

Celem praktyki zawodowej jest miedzy innymi: przygotowanie zawodowe, konfrontacja wiadomości i umiejętności nabytych w szkole z praktyczną działalnością, poznanie środowiska zawodowego,  przygotowanie do pracy zespołowej.

Dzienniczek ZSCH – POBIERZ

Zasady przebiegu praktyk zawodowych / zajęć praktycznych (pliki spakowane programem ZIP – należy je rozpakować):

Procedury organizowania

Regulamin praktyk zawodowych / zajęć praktycznych

wniosek praktyka zawodowa

wniosek zajęcia praktyczne

 

Zrzut ekranu 2018-09-01 o 22.39.40