Dokumenty szkoły

1. Wnioski o dopuszczenie programu nauczania wszystkie pliki spakowane programem WinZip (Pliki *.doc zostały spakowane programem WinZip)

2. STATUT SZKOŁY 2017

3. Program wychow.-profilakt.