Technik grafiki i poligrafii cyfr.

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z projektowaniem graficzny, ale również z produkcją. Daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. plastycznych) i wykorzystania ich w grafice użytkowej. Przygotowuje również do obsługi różnych maszyn drukujących wyroby poligraficzne.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent to osoba, która zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz programy do składu komputerowego (m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw). Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd etykiet, opakowań, ulotek, prospektów, albumów, gazet, kolorowych czasopism, książek i innych wydruków małoformatowych.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to także osoba przygotowana do obsługi oprogramowania w zakresie grafiki trójwymiarowej, drukowania przestrzennego 3D i obróbka tych wydruków.

Kwalifikacje w zawodzie

Aby uzyskać tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, uczniowie przystępują do egzaminów w dwóch kwalifikacjach:
• AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
• AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

• historia sztuki lub fizyka
• matematyka.

Nasi partnerzy

Firmy, z którymi m.in. współpracuje szkoła to:
• Express Media Sp. z o.o.
• Media Magazines Sp. z o.o.,
• Re-Media Centrum Promocji i Reklamy,
• Kolor-Print,
• Drukarnia Grafpol,
• Drukarnia Abedik,
• Wydawnictwo Kreska,
• Drukarnia Franczak.

Gdzie znajdziesz pracę jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
• wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji,
• drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią,
• zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
• agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych,
• studiach graficznych i fotografii cyfrowej,
• przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych),
• edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych,
• i wielu innych dziedzinach.