Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół Chemicznych

 

Uwaga!

7 lipca 2016 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół Chemicznych. Osoby te proszone są o jak najszybsze pobranie z kancelarii szkoły skierowań na badania lekarskie.


ZAPRASZAMY po odbiór wyników egzaminu maturalnego

ZAPRASZAMY po odbiór wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2016 r. – odbiór wyników egzaminu maturalnego w godz. 10.00 – 12.00 sala 132; od godz. 12.00 do 15.00 i w dniach następnych w godz. 8.00 – 15.00 dokumenty można odbierać w kancelarii szkoły.

Uwaga! Osoby uprawnione do przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego w sierpniu br. muszą złożyć w szkole do dn. 12 lipca 2016 r. pisemne oświadczenie (druk dostępny w szkole lub na stronie CKE w zakładce:     egzamin maturalny > egzamin w „nowej” lub „starej” formule > komunikaty i informacje – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ – załącznik 7a_N (nowa formuła egzaminu) lub 7b_S (stara formuła egzaminu).”


Wyniki rekrutacji na kurs  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

Wyniki rekrutacji na kurs A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

06.07.2016Anna Różak

Informujemy, że kandydaci, którzy złożyli podania o przyjęcie na kurs A.20 „Rejestracja i obróbka obrazu” zostali zakwalifikowani. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przydatność do zawodu do dnia 26.08.2016r. Skierowania na badania są do odbioru w kancelarii szkoły.

więcej
Sprawozdanie z walnego  zebrania  Stowarzyszenia  Absolwentów  Chemika  w  Bydgoszczy

Sprawozdanie z walnego zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Chemika w Bydgoszczy

05.07.2016Anna Różak

W dniu 27 czerwca 2016 roku, w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy odbyło się walne zebranie STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW  CHEMIKA  W  BYDGOSZCZY. Obecnych przywitała Lucyna Brodziak. Przekazała zebranym informację dotyczącą rejestracji Stowarzyszenia. Na przewodniczącą zebrania została wybrana Anna Różak. Podczas spotkania dokonano wyboru i uchwalono Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes – Anna Różak Wiceprezes – Krzysztof […]

więcej
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

04.07.2016Roman Starzyk

24 czerwca o godzinie 9:00 w auli odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział uczniowie wyróżnieni za wysokie wyniki w nauce, nagrodzeni w konkursach i uczestnicy programu Erasmus+. Wspaniały tort z rąk Pani dyrektor Lucyny Brodziak i Lucyny Staszkiewicz za najlepszą frekwencję otrzymała 1A. Uroczystość poprowadziła Sandra Szafrańska.  O godzinie 10:30 pozostali […]

więcej
Kręć kilometry. Stojaki rowerowe dla twojego miasta!

Kręć kilometry. Stojaki rowerowe dla twojego miasta!

01.07.2016Mateusz Dembek

Po sukcesie akcji European Cycling Challenge 2016, w której Zespół Szkół Chemicznych zajął V miejsce wśród bydgoskich szkół, a Bydgoszcz zajęła VI miejsce w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej,  zachęcamy wszystkich do największego rowerowego współzawodnictwa w Polsce – akcji ,,Kręć kilometry”. Już po raz piąty Fundacja Allegro All For Planet zmieni wykręcone przez Was kilometry na funkcjonalne […]

więcej

Przejdź do archiwalnej wersji strony