Wyniki wyborów!

09.02.2019Anna Różak

Komisja skrutacyjna w składzie: Magda Juraszewska 2f, Wiktoria Sroczyńska 2p, Kamil Banaszek 1w i Łukasz Dębicki z kl. 1f informuje:
W przeprowadzonych w piątek 8.02.2018 wyborach Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego uczestniczyło 377 uprawnionych. Oddano 23 głosy nieważne. Kandydci uzyskali następującą liczbę głosów:
Okhrimenko Dariia – 183,
Polak Paweł – 171.


powrót do poprzedniej strony