technik ochrony środowiska

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski

– języki: angielski, niemiecki

– uczniowie zdobywają umiejętności wykonywania analiz wody, powietrza i gleby w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów inżynierskich m.in. na kierunkach: inżynieria środowiska, administracja i zarządzanie ochroną środowiska, biotechnologia, ekoenergetyka. Absolwent znajduje  pracę w instytucjach i firmach produkcyjnych – w działach zajmujących się kontrolą środowiska i bhp, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach oczyszczania i uzdatniania wody itp.

 

– inne informacje w zakładce – Technik Ochrony Środowiska – Opis