Klasa IIIa w gościnnych progach Zakładu Technologii Chemicznej i Fizykochemii Materiałów.

Klasa IIIa w gościnnych progach Zakładu Technologii Chemicznej i Fizykochemii Materiałów.

15.09.2017Anna Różak

W dniach 6 i 8 września klasa IIIa zainaugurowała zajęcia w ramach jednostki modułowej „Wykonywanie badań technicznych” sesją badawczą w zaprzyjaźnionych progach Wydziału Technologi i Inżynierii Chemicznej UTP. Pod czujnym okiem doktora Franciszka Ścigalskiego, uczniowie wykonywali badania z wykorzystaniem technik instrumentalnych, takich jak spektroskopia w podczerwieni, chromatografia gazowa, fotometria płomieniowa, nefelometria i turbidymetria. Ćwiczenia przebiegły […]

więcej
„ZAMASKOWANA” CHEMIA…

„ZAMASKOWANA” CHEMIA…

22.05.2017Anna Różak

W klasie I, w ramach zajęć laboratoryjnych, realizujemy jednostkę modułową „Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych”. Potrafimy już przygotować roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym z naważki, przez rozcieńczenie roztworów stężonych i z tzw. „fixów”. Na ostatniej pracowni wykonywaliśmy doświadczenia polegające na określeniu funkcji odczynnika wchodzącego w reakcję z badanymi […]

więcej
Chemiczna odsłona projektu „Akcja – kwalifikacja”

Chemiczna odsłona projektu „Akcja – kwalifikacja”

27.04.2017Anna Różak

Grupa uczennic i uczniów z klasy 3A Technikum Chemicznego realizująca projekt „Akcja-kwalifikacja” przeprowadziła sesję badawczą w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy. W ramach zajęć „Laboratorium chemiczne w zakładzie przemysłowym”, beneficjenci projektu zrealizowali badania próbek suplementów diety z wykorzystaniem nowoczesnej metody HPLC. Wysokosprawną chromatografię cieczową uczniowie wykorzystali do identyfikacji związków chemicznych zawartych […]

więcej
Bardzo młodzi adepci sztuki chemicznej u Łukasiewicza

Bardzo młodzi adepci sztuki chemicznej u Łukasiewicza

22.04.2017Anna Różak

W murach naszej szkoły gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 41, którzy uczestniczyli w warsztatach chemicznych. Dzieci chętnie eksperymentowały, wykonując szereg doświadczeń chemicznych. Opiekę nad bezpiecznym realizowaniem warsztatów chemicznych pełniły uczennice z klasy 3A Technikum Chemicznego, które wyjaśniały młodszym koleżankom i kolegom wszystkie meandry sztuki analitycznej. Podczas pobytu w szkole noszącej imię Ignacego Łukasiewicza goście […]

więcej