Chemicy z 1A… w „SYL – CHEMIE”

Chemicy z 1A… w „SYL – CHEMIE”

08.11.2018Anna Różak

evsw_bar_blue_pl-01

Uczniowie z klasy 1A, którzy kształcą się w zawodzie technik analityk, w ramach nauczania modułowego, odbyli zajęcia edukacyjne w firmie „SYL-CHEM”. Przedsiębiorstwo współpracuje z wieloma producentami liczącymi się na rynku odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i materiałów BHP.
Podczas wycieczki zawodoznawczej, uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy, ofertą firmy oraz zagadnieniami dotyczącymi transportu chemikaliów. Właścicielka firmy, p. Sylwia Kunca, objaśniła wszelkie aspekty funkcjonowania systemu ADR oraz zakres doradztwa w kwestii transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Omówiła zasady obrotu opakowań odczynników i chemikaliów w kooperacji z firmami zajmującymi się profesjonalną utylizacją odpadów o odpowiednich kodach wg specyfikacji i typów odpadów, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie. Wycieczka w „SYL – CHEMIE” pozwoliła uczniom zapoznać się z realnymi warunkami magazynowania chemikaliów, środków ochrony indywidualnej i bhp oraz sprzętu laboratoryjnego. Dzięki profesjonalizmowi właścicielki i wyczerpującemu ujęciu tematów związanych z prosperowaniem firmy, uczniowie mogli zaznajomić się także z priorytetami BHP wynikającymi z pracy w szczególnych warunkach, obowiązującymi przy pracy z chemikaliami i ich magazynowaniu.
Dziękujemy za możliwość zorganizowania wycieczki do „SYL –CHEMU”.
Uczniowie z klasy 1

20181031_101205 20181031_094435


powrót do poprzedniej strony