Porozumienie z UTP

Porozumienie z UTP

21.10.2013admin

W dniu 16 lutego 2011 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy a Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy.

W ramach porozumienia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej obejmują patronatem naukowym Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza, w szczególności klasy Technikum Chemicznego. Nauczyciele akademiccy podziela się swoim doświadczeniem dydaktycznym oraz umożliwią uczniom „szkoły Łukasiewicza” realizację zajęć dydaktycznych w swojej siedzibie. Nauczyciele Technikum Chemicznego będą przekazywać swoim uczniom informacje o rekrutacji i warunkach nauki na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. W przyszłości – Technikum Chemiczne deklaruje również potrzebę zatrudniania pracowników naukowo- dydaktycznych Uniwersytetu na wybrane zajęcia. Obie strony będą współpracować w zakresie korzystnych dla obu stron działań. 

1

JM Rektor dr hab. inż. Antoni Bukaluk i Dyrektor Szkoły mgr inż. Zbigniew Smutek podpisują porozumienie. 

2

Dokument formalnie potwierdzający współpracę pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich a Zespołem Szkół Chemicznych 


powrót do poprzedniej strony