Współpraca z Remondis podpisana.

Współpraca z Remondis podpisana.

21.10.2013admin

REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw sektora gospodarki recyklingowej w Bydgoszczy. Firma działa na rynku już od wielu lat. Trwająca współpraca naszej szkoły z REMONDIS sprzyja szeroko rozumianej edukacji ekologicznej młodzieży poprzez organizowanie prelekcji na temat ochrony środowiska oraz konkursów promujących ekologiczne postawy uczniów. Dzięki organizowanym wycieczkom na teren przedsiębiorstwa uczniowie mają możliwość zapoznać się z systemem segregacji odpadów. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do segregowania odpadów. Można do nich wrzucać plastik, szkło, papier. Świadome działania poparte edukacją ekologiczną zaowocują w przyszłości tym, że będziemy mieli społeczeństwo świadome ekologicznie i czystsze środowisko naturalne.

Podpisane porozumienie zacieśnia współpracę w zakresie szkolenia uczniów i nauczycieli. Zakłada również realizację praktyk zawodowych uczniów naszej szkoły. 

remondis


powrót do poprzedniej strony