Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemicznych

22.06.2017Anna Różak


Unieważnienie postępowania

21.06.2017Anna Różak

Informacja o unieważnieniu postępowania – plik do pobrania

 

 


Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemicznych

02.06.2017Anna Różak


Informacja o przetargach

02.06.2017Anna Różak

Informacje o przetargach znajdują się pod adresem:
http://bip.edu.bydgoszcz.pl/zsc/300/zamowienia-publiczne.html