Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz + załączniki

08.08.2017Anna Różak


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.07.2017Anna Różak


Informacja z otwarcia ofert

07.07.2017Anna Różak


Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemicznych

22.06.2017Anna Różak