Informacje o stypendiach szkolnych!

Informacje o stypendiach szkolnych!

13.10.2013admin

O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 456 zł netto. Wnioski należy składać do dnia 15 września w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku. […]

więcej

Przejdź do archiwalnej wersji strony