Czas na staż

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Regulamin – POBIERZ

Staż POWER  „Mobilności zawodowe – ku lepszej przyszłości” ,  15 listopada 2016r. – 30 czerwca 2018r. :

regulamin rekrutacji PO WER

Formularz aplikacyjny PO WER