Sukces uczniów Technikum Ochrony Środowiska

14.01.2015Mateusz Dembek

Konkurs ekologiczny „CREDCHEM – Network – współzawodnictwo w ochronie środowiska” pod patronatem Europejskiego Związku Kształcenia dla zawodów przyrodniczych przypisanego do obszaru „Transgraniczne uczenie się metodą projektu” – rozstrzygnięty… I miejsce zdobył zespół uczniów Technikum Ochrony Środowiska w składzie: Michał Gientkowski, Mateusz Gołębiewski, Patryk Janowski, Paulina Musiał, Michał Nowak, Bogumiła Ratuszna, Magdalena Rekowska, Klaudia Rzyszkowska, Natalia […]

więcej
Ogólnopolska Konferencja pt.”Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych – dobre praktyki”

Ogólnopolska Konferencja pt.”Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych – dobre praktyki”

10.11.2014Justyna Lisińska

W dniu 29 października 2014 roku młodzież z klasy 4Pb i 4O wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji pod nazwą „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych – dobre praktyki”. Ideą konferencji było promowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zawodowym w środowisku pracy. Młodzież uczestniczyła w prelekcjach przedstawicieli środowisk naukowych, m.in. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Medycyny […]

więcej
Klasy Technikum Ochrony Środowiska w stacji uzdatniania „Ujęcie wody Las Gdański”

Klasy Technikum Ochrony Środowiska w stacji uzdatniania „Ujęcie wody Las Gdański”

10.11.2014Mateusz Dembek

Klasy Technikum Ochrony Środowiska IIo i IIIo odwiedziły stację uzdatniania „Ujęcie wody Las Gdański”. Uczennice zapoznały się z jakością ujmowanej wody do celów pitnych i miały możliwość poznania poszczególnych etapów procesu technologicznego oczyszczania wody. W drugiej części wycieczki wybrały się w historyczną podróż do początków bydgoskich wodociągów uczestnicząc w multimedialnej lekcji w Hali Pomp, która […]

więcej
Zielona lekcja w Białych Błotach,  w poszukiwaniu bioróżnorodności

Zielona lekcja w Białych Błotach, w poszukiwaniu bioróżnorodności

10.11.2014Mateusz Dembek

Klasa IIo Technikum Ochrony Środowiska uczestniczyła w zajęciach monitoringu środowiska, które odbyły się w Białych Błotach, w Nadleśnictwie Bydgoszcz. Młodzież poznała aspekty prawne regulujące pracę w Lasach Państwowych, zapoznała się z punktem monitoringu meteorologicznego, a także uczestniczyła w ścieżce edukacyjnej poznając naturalny ekosystem leśny, jego bioróżnorodność i zabiegi służące poprawie oraz utrzymaniu prawidłowej gospodarki leśnej. […]

więcej