Konferencja

Konferencja

21.11.2017Anna Różak

16 listopada 2017 r., w Światowym Dniu Tolerancji, przedstawiciele naszej szkoły: Nicole Wiśniewska, Natalia Leppert i Jakub Szostek, pod opieką pedagoga szkolnego p. Iwony Pacek, uczestniczyli konferencji inaugurującej projekt „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”, realizowany z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W uroczystości, która odbyła się w auli Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, udział wzięło ponad 250 […]

więcej
Szkoła Otwarta i Tolerancyjna – SOIT

Szkoła Otwarta i Tolerancyjna – SOIT

27.09.2017Anna Różak

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Celem głównym przedsięwzięcia jest stworzenie wspólnej platformy działań dla bydgoskiej społeczności uczniowskiej, promujących postawę tolerancji i otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny. Szczegóły wszystkich akcji podejmowanych w ramach projektu znaleźć można na poszczególnych stronach witryny […]

więcej