Szanowni Państwo...


Seneka Młodszy mówił, że „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Jeżeli uczyli się Państwo w  Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy i należą Państwo do grona jej Absolwentów, którzy w swoim dorosłym życiu chcieliby nadal utrzymywać więź ze społecznością szkolną „Chemika”, mieć wpływ na kreowanie wizerunku Szkoły oraz przyczynić się do promocji naszej placówki –


serdecznie zapraszamy do współpracy...


Sprawozdanie z walnego  zebrania  Stowarzyszenia  Absolwentów  Chemika  w  Bydgoszczy

Sprawozdanie z walnego zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Chemika w Bydgoszczy

05.07.2016Anna Różak

W dniu 27 czerwca 2016 roku, w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy odbyło się walne zebranie STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW  CHEMIKA  W  BYDGOSZCZY. Obecnych przywitała Lucyna Brodziak. Przekazała zebranym informację dotyczącą rejestracji Stowarzyszenia. Na przewodniczącą zebrania została wybrana Anna Różak. Podczas spotkania dokonano wyboru i uchwalono Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes – Anna Różak Wiceprezes – Krzysztof […]

więcej

Zaproszenie

16.02.2016Mateusz Dembek

Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy serdecznie zapraszamy na spotkanie inicjujące powołanie Stowarzyszenia, które odbędzie się 24 lutego 2016r. o godzinie 15:30 w auli Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3.

więcej

Ankieta dla Absolwentów

13.02.2016Mateusz Dembek

Zapraszamy Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Chemicznych do aktywności związanej z powołaniem Stowarzyszenia, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Chemicznych oraz społeczności lokalnej, w tym: – wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej, – pozyskiwanie środków służących działalności edukacyjnej młodzieży, – aktywizowanie i inspirowanie młodzieży na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły […]

więcej

Stowarzyszenie Absolwentów.

04.02.2016Mateusz Dembek

Szanowni Państwo… Seneka Młodszy mówił, że „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Jeżeli uczyli się Państwo w  Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy i należą Państwo do grona jej Absolwentów, którzy w swoim dorosłym życiu chcieliby nadal utrzymywać więź ze społecznością szkolną „Chemika”, mieć wpływ na kreowanie wizerunku Szkoły oraz przyczynić się […]

więcej