Akcja kwalifikacja 2 – Bhp i ochrona środowiska w zakładzie pracy

Akcja kwalifikacja 2 – Bhp i ochrona środowiska w zakładzie pracy

26.12.2018Anna Różak

Grupa młodzieży kształcącej się w zawodzie technik ochrony środowiska z klasy czwartej uczestniczyła w projekcie „Akcja kwalifikacja 2”. Zajęcia obejmowały zagadnienia bhp i ochrony środowiska w zakładzie pracy.
W siedzibie głównej Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura w Bydgoszczy odbyły się warsztaty, w trakcie których Pan Jacek Skubiszak, główny specjalista bhp i ppoż wraz z Panem Tomaszem Tadrzakiem bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem przybliżyli trudną tematykę związaną z zagrożeniami, możliwościami przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz prawidłową organizacją pracy. Była to niezwykła lekcja, która w sposób praktyczny udowodniła, jak ważne jest przestrzeganie zasad bhp
i ochrony środowiska. Zajęcia pozwoliły młodzieży poszerzyć horyzonty zawodowe, poznać zagadnienia dotychczas nieporuszane na zajęciach szkolnych, dzięki czemu uczniowie uzyskali dodatkowe umiejętności, które ułatwią im w przyszłości samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

IMG_20181212_090904 IMG_20181212_095543 IMG_20181212_104854

 


powrót do poprzedniej strony