Twoje dane – twoja sprawa IX edycja programu

Twoje dane – twoja sprawa IX edycja programu

29.10.2018Anna Różak

uodo

W tym roku szkolnym już po raz trzeci nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu  Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”  organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w skrócie UODO. Jest to  inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

W bieżącej edycji do programu przystąpiło 335 placówek z całego kraju. Działania w programie realizowane będą od października do końca maja. Otwarcie IX edycji  zapoczątkowało dwudniowe szkolenie ( 15 i 16 październik 2018 r. )  dla nauczycieli, koordynatorów programu ze szkół  i placówek doskonalenia nauczycieli. Podsumowanie działań w programie i  rozstrzygnięcie konkursów zaplanowano na czerwiec 2019 r.

Koordynatorami programu w  roku szkolnym  2018/2019  są:  Pani Anna Różak i Pan Mariusz Klonowski.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej UODO 

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla szkół przygotowanym przez biuro UODO z okazji nowelizacji przepisów i wejścia w życie „RODO”

Poradnik dla szkół UODO


powrót do poprzedniej strony