Akcja – Kwalifikacja 2

04.10.2018Anna Różak

Rozpoczynamy nowy projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, który nosi nazwę „Akcja – Kwalifikacja 2”. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2018 roku do września 2020 r.
W tym roku szkolnym w pierwszym półroczu zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach:
Pracownia produktu turystycznego – zajęcia dodatkowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Uczestnicy nauczą się, jak organizować produkt turystyczny w naszym regionie, w jaki sposób go wypromować, uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe, wezmą udział w wycieczkach Szlakiem początków państwa polskiego i Szlakiem Doliny Dolnej Wisły; prowadzące zajęcia: Pani Profesor Katarzyna Matuszewska i Pani Profesor Agnieszka Wójcicka.
Druk sublimacyjny na potrzeby reklamy – zajęcia dodatkowe dla uczniów kształcących się w zawodach poligraficznych i fotograficznych, kształcące dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji gadżetów reklamowych; prowadząca zajęcia Pani Profesor Anna Różak.
Chemia w przemyśle – zajęcia dodatkowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk, zapewniające nabycie dodatkowych umiejętności z tzw. chemii doświadczalnej w zakresie projektowania eksperymentów, ich realizacji w warunkach laboratoryjnych, opisu objawów i formułowania wniosków końcowych, poszerzające wiedzę na temat tzw. chemii badawczej z wykorzystaniem metod klasycznej analizy instrumentalnej; prowadząca zajęcia Pani Profesor Beata Majerska.
Bhp i ochrona środowiska w zakładzie pracy – zajęcia dodatkowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska, systematyzujące i rozwijające wiedzę nt. działań ochrony środowiska w zakładzie przemysłowym; prowadząca zajęcia Pani Profesor Katarzyna Furgal.
Przygotowanie do matury z matematyki – zajęcia dodatkowe dla maturzystów, wyrównujące braki i zaległości z poprzednich lat kształcenia, kształcące analityczne i syntetyczne myślenie; zajęcia obejmą pracę z informatorem maturalnym, zestawem wzorów dostępnych na egzaminie, zbiorem zadań powtórzeniowych przed maturą, ze zbiorem zestawów maturalnych i z zestawami ćwiczeń przygotowanymi przez nauczyciela; prowadząca zajęcia Pani Profesor Barbara Stojke.

Do 11 października do godz. 12.00 na wyżej wymienione zajęcia można składać formularze zgłoszeniowe.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach składają formularz do wicedyrektora szkoły Pani Aleksandry Mendyk lub do nauczycieli prowadzących.
Klasa 4p może zgłoszenia przesyłać skanem drogą mailową na adres akcjakwalifikacja.zsch@interia.pl (Wychowawczyni drugą stronę wypełni na wydruku skanu).
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest u nauczycieli prowadzących zajęcia lub na stronie internetowej szkoły w zakładce „Projekty – Akcja Kwalifikacja 2”. Listy osób zakwalifikowanych na zajęcia zostaną ogłoszone 12 października br. na tablicy na II piętrze. Terminy zajęć podadzą nauczyciele.

W drugim półroczu uczniowie będą także brali udział w szkoleniach:
Systemy rezerwacyjne w turystyce – technik obsługi turystycznej,
Znaczenie jakości papieru w procesach drukowania – zawody poligraficzne,
Zarządzanie barwą – zawody poligraficzne,
Bhp w zakładzie przemysłowym – technik ochrony środowiska,
Laboratorium mikrobiologiczne – technik analityk.

Realizowane będą także wycieczki przedmiotowe (praktyki obserwacyjne) na targi poligraficzne do Warszawy i Poznania, Łódź filmowo, do Akwarium Gdyńskiego, do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Na terenie szkoły będzie działał PIK czyli Punkt Informacji i Kariery (doradztwo edukacyjno-zawodowe), w którym Pani Profesor Nina Cuske i Pani Profesor Lucyna Staszkiewicz będą pełniły dyżury informacyjno-doradcze.
W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie pracowni (m.in. drukarki 3D, specjalistyczne oprogramowanie).
W projekcie wezmą także udział nauczyciele, którzy będą aktualizowali swoją wiedzę dotycząca kształcenia zawodowego.

Formularz zgłoszeniowy uczeń AK2


powrót do poprzedniej strony