Kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

03.07.2018Anna Różak

Informujemy, że w dniu 29 czerwca został zakończony nabór kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Chemicznych.
Prosimy o uzupełnienie dokumentów i dostarczenie badań lekarskich. Skierowanie na badania można odebrać w sekretariacie.
Ostateczny termin dostarczenia dokumentów – 31 sierpnia 2018 roku.


powrót do poprzedniej strony