Mapa Tolerancji II

Mapa Tolerancji II

01.02.2018Anna Różak

Zapraszamy do stworzenia Mapy Tolerancji. To fizyczna mapa Bydgoszczy, na której zaznaczone zostaną obiekty, charakteryzujące się wysokim stopniem tolerancji i otwartości na różnorodność. Osobne kolory odpowiadać będą poszczególnym typom tolerancji (np. wobec ras, płci, stopnia niepełnosprawności, poglądów itp.) Propozycje wyróżnionych miejsc wraz z krótkim uzasadnieniem należy dostarczyć do pedagoga szkolnego lub przesłać do 27.02.2018 na adres mailowy:pedagogzsch@wp.pl
Wykonaniem mapy zajmą się studenci z UKW przy pomocy niektórych uczniów z bydgoskich szkół. Mapa zaprezentowana będzie podczas Bydgoskich Uczniowskich Spotkań Humanistycznych, 30 maja 2018 r.


powrót do poprzedniej strony