„Akcja – kwalifikacja” w weterynaryjnej odsłonie…

„Akcja – kwalifikacja” w weterynaryjnej odsłonie…

01.02.2018Anna Różak

Beneficjenci projektu edukacyjnego „Akcja – kwalifikacja”, uczestniczący w zajęciach dodatkowych realizowanych pod szyldem „Laboratorium chemicznego w zakładzie przemysłowym”, odbyli sesję analityczną w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy.

Dzięki uprzejmości Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii, uczniowie „Chemika” mieli możliwość zorganizować wycieczkę edukacyjną do Pracowni Chemicznego Badania Pasz, która jest naczelną jednostką analityczną w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.

Podczas sesji badawczej mogliśmy poznać strukturę działania specjalistycznego laboratorium, które wykonuje różnorodne badania chemiczne i mikrobiologiczne potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego według zgodności wdrożonego systemu jakości z normą ISO 17025.

Wśród metod analitycznych, które stosowane są w ZHW, dominują techniki analiz instrumentalnych. Mogliśmy przekonać się, jak należy przeprowadzić badania pasz pod kątem zawartości pierwiastków Fe, Pb, Co, Mo – metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną ETAAS oraz zawartości Ca, Mg, Na, K, Cu, Mn i Zn – metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii masowej FAAS.
Duże zainteresowanie uczniów wzbudził wysokiej klasy aparaty do chromatografii gazowej z użyciem różnych technik: detekcji płomieniowo – jonizacyjnej GC – FID oraz techniki generowania wodorków HG – AAS. Młodzi adepci sztuki chemicznej mogli zweryfikować swoje wiadomości na temat chromatografii cieczowej i działania aparatury do badania zawartości witaminy D3 w paszach z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową HPLC – DAD.

Dzięki zaangażowaniu p. Romana Sęka, który z wielką pasją omawiał specjalistyczne metody badań, mogliśmy przekonać się, że zwykła cyfra z jednostką będąca wynikiem badania analitycznego widniejącego na wydruku komputerowym, jest efektem bardzo wielu czasochłonnych działań analitycznych całego zespołu specjalistów, począwszy od żmudnego przygotowania próbki do badań, wyodrębnieniu z niej analitu, a skończywszy na ostatnim z wielu etapów analiz instrumentalnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy współuczestniczyli w zorganizowaniu wycieczki edukacyjnej…

20180131_080207 20180131_092309 20180131_083825


powrót do poprzedniej strony