,Jeśli sam nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować jego.” Tony Gaskins

21.01.2018Anna Różak

Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPINKA w ramach ,,Akcji – kwalifikacji” projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferuje pomoc w zakresie:
➢ Zaplanowania własnego rozwoju zawodowego.
➢ Poznania zawodów przyszłości.
➢ Przygotowania do wyboru szkoły wyższej i przyszłego zawodu.
➢ Określenia cech swojej osobowości.
➢ Przygotowania się do poszukiwania pracy.
➢ Znalezienia informacji o uczelniach wyższych, oferowanych kierunkach i zasadach rekrutacji.
➢ Poznania swoich mocnych stron.
➢ Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego.
➢ Skonfrontowania swoich możliwości z wymaganiami zawodów.
➢ Rozpoznania rynku pracy i instytucji, które
➢ Przygotowania rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
➢ Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
➢ Prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.


powrót do poprzedniej strony