Podsumowanie staży zawodowych analityków w programie PO WER

Podsumowanie staży zawodowych analityków w programie PO WER

06.11.2017Anna Różak

W dniu 25 października 2017 roku , na zebraniu rady pedagogicznej – uczniowie – uczestnicy stażu w Dreźnie podsumowali 2 tygodniowy pobyt w ośrodku szkoleniowym SBG Drezno.

Staż był realizowany zgodnie z programem i umożliwiał weryfikacje wiedzy i umiejętności podczas pracy w specjalistycznych laboratoriach, w środowisku międzynarodowym.
Uczniowie rozwijali także inne kompetencje, takie jak doskonalenie języka angielskiego czy radzenie sobie z pracą pod presją czasu. W podsumowaniu stażystki podkreśliły, że doświadczenie ze stażu zawodowego w środowisku międzynarodowym jest dla uczniów bardzo cenne ze względu na wiele korzyści sprzyjających rozwojowi zawodowemu uczestników, między innymi kompetencji pożądanych na rynku pracy.

21728045_281556095664229_6680426041595423692_n

logo


powrót do poprzedniej strony