Stypendium szkolne

11.09.2017Anna Różak

Przypominamy, że do dnia 15 września 2017 roku można składać w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/ gminy wnioski o stypendium szkolne. O pomoc ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).
Uczniowie zamieszkali w Bydgoszczy mogą składać wnioski w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65.
Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta BIP – (zakładka pomoc finansowa) oraz w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 oraz w Fordonie ul. E.Gierczak 6.


powrót do poprzedniej strony