Zjazd Absolwentów

Zjazd Absolwentów

16.04.2017Anna Różak

Proponujemy spotkanie po latach w murach szkoły. Będzie czas spotkać się, powspominać i porozmawiać.
Aby móc lepiej przygotować się do tego wydarzenia  zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza  do końca maja 2017 r. Jednocześnie zdeklarowane osoby prosimy o wpłatę zadatku również do końca maja w wysokości 50 zł na konto Stowarzyszenia Absolwentów Chemika w Bydgoszczy. Przewidywana  całkowita kwota na jednego uczestnika spotkania to 100 zł. W przypadku późniejszej rezygnacji zadatek nie podlega zawrotowi.

Konto Stowarzyszenia: mBank S.A.  63114020040000310276231221

Prosimy o nadsyłanie zdjęć z okresu szkolnego wraz z podaniem rocznika ukończenia szkoły przez Absolwentów ze zdjęcia, mogą to być zdjęcia grupowe, z wycieczek szkolnych itp. Nadesłane materiały posłużą do przygotowania wystawy. Zdjęcia  w formie elektronicznej przesyłać można na adres : absolwenci@zsc.bydgoszcz.pl

Przewidywany termin to 23 września 2017 r.  Szczegółowe informacje wkrótce po wstępnej deklaracji zgłoszeń…

zsc-zjazd-abs


powrót do poprzedniej strony