Technikum Ochrony Środowiska  zawodowo w oczyszczalni ścieków „Kapuściska”

Technikum Ochrony Środowiska zawodowo w oczyszczalni ścieków „Kapuściska”

21.03.2017Anna Różak

Klasa II Technikum Ochrony Środowiska uczestniczyła w poniedziałek 20 marca w zajęciach zawodowych na terenie oczyszczalni ścieków Kapuściska, zarządzanej przez spółkę Chemwik. Grupa młodzieży przeszła instruktaż bhp przebywania na terenie oczyszczalni, a następnie miała możliwość zapoznania się z procesem technologicznym oczyszczania biologicznego ścieków i zagospodarowania osadów pościekowych. Następnie zapoznała się z pracą akredytowanego laboratorium, rodzajem prowadzonych analiz, metodyką poboru prób ścieków oraz prowadzonym monitoringiem składu biogazu powstającego w oczyszczalni. Wycieczka była wyjątkową lekcją „praktycznego zawodu”.

2017-03-20 12.04.39 2017-03-20 12.23.22 2017-03-20 12.40.34


powrót do poprzedniej strony