Proponowane zajęcia grupowe dla klas w roku szkolnym 2016/17

29.09.2016Anna Różak

TEMATYKA SPOTKAŃ

Klasy 1-WSZE: 

 1. „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego” dla Uczniów i Rodziców
 2. „Predyspozycje zawodowe – jak je rozpoznawać i wykorzystywać?”
 3. „Komunikacja interpersonalna w szkole i pracy”

Klasy 2-GIE: 

 1. „Role w grupie a ścieżka kariery”
 2. „Zawody poszukiwane na lokalnym i krajowym rynku pracy”
 3.  „Pierwsze doświadczenia zawodowe – chwila przed praktyką”

Klasy 3-CIE:

 1. „Pracownik na dziś i na jutro”
 2. „Zatrudniam czyli rekrutacja na wspak”
 3. „Ważne wybory-studia czy praca?”

 Klasy 4-TE: 

 1. „Co oferuje lokalny rynek pracy i edukacji ?”
 2. „Aktywne poszukiwanie pracy”
 3. „Sytuacje kryzysowe na rynku pracy”

powrót do poprzedniej strony