Koła zainteresowań na rok szkolny 2016/2017

01.10.2015Mateusz Dembek

Celem Koła Historii Sztuki jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań młodzieży sztuką, przygotowanie do Olimpiady Artystycznej i konkursów z zakresu plastyki, przygotowanie do podjęcia studiów wyższych w dziedzinie dyscyplin związanych z historią sztuki, fotografią, grafiką, operatorstwem itp. Podczas zajęć warsztatowych i wycieczek uczestnicy powoli zmieniają się  w świadomych i dojrzałych odbiorców sztuki.
Prowadzący: Nina Cuske

Koło recytatorsko-wokalne to propozycja dla osób chcących wykorzystać i rozwijać swoje zdolności poprzez przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz  pozaszkolnych. Uczestnicy zajęć przygotowują się do ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich  konkursów recytatorskich , oratorskich oraz  muzycznych.  Podczas zajęć pracują nad komunikacją i autoprezentacją.
Prowadzacy: Nina Cuske, Beata Karpiak, Grażyna  Rutka

Szkolne Koło Laboratoryjne „Retorta” rozwija pasje badawcze i twórcze myślenie, wyrabia nawyki i umiejętności pracy laboratoryjnej, rozbudza zainteresowania chemią . Uczniowie wykonują ciekawe doświadczenia, analizują ich wyniki i wyciągają wnioski, które mogą zawrzeć w autorskich referatach.
Prowadzący: Beata Majerska

Dla osób pragnących poznawać wybitne dzieła kinematografii polskiej i światowej organizowane jest Koło Filmów Ważnych. Rozwija zainteresowanie sztuką filmową, zwracając szczególną uwagę na problemy ogólnospołeczne. Uczniowie mają szansę podjęcia dyskusji i wyrażenia własnej opinii, co wpływa na podniesienie umiejętności komunikacyjnych.
Prowadzący:  Joanna Bąk

Koło Chemiczne jest propozycją dla osób przygotowujących się do udziału w konkursach i Olimpiadzie Chemicznej. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają swoje uzdolnienia, poszerzają wiedze z zakresu nauk chemicznych.
Prowadzący: Hanna Niemczyk

e-kronikarze to grupa uczniów rejestrująca wydarzenia z życia szkoły i  zajmująca się produkcją programu informacyjnego. Materiały prezentowane są w szkolnej galerii filmowej, na stronie szkoły i na TV- Korytarz.
Prowadzący: Roman Starzyk


powrót do poprzedniej strony