Egzamin zawodowy i zajęcia zawodowe uczniów Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

12.06.2014Mateusz Dembek

W dniach 2-6 czerwca uczniowie klas drugich TCPG przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Był to egzamin praktyczny z kwalifikacji A54: przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania. W tych dniach wystąpiła także zmiana w organizacji zajęć, ponieważ oprócz udziału w egzaminach uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach zawodowych w szkole, a także w Centrum Druku i Fotografii Cyfrowej oraz w Agencji Reklamowej „ReMedia”. Zapoznali się z ofertami, jakie mają dla swoich klientów wymienione firmy, organizacją i systemem realizacji ofert, z technologiami wykonywania zleceń, urządzeniami i parkiem maszynowym.

Poznali występujące na rynku najnowsze materiały, z których wykonuje się produkty reklamowe, sposobami ich zadrukowywania, uszlachetniania i wykończenia.

Takie zajęcia są doskonałym uzupełnieniem informacji pozyskanych na lekcjach w szkole.


powrót do poprzedniej strony